• výroba vstrekovacích a vyfukovacích foriem
  • výroba strižných a ťahových nástrojov
  • výroba prípravkov a presných súčiastok
  • opravu a údržbu foriem a nástrojov
  • výroba náhradných a montážnych celkov
Trustacom v úzkej spolupráci so zákazníkom uspokojuje jeho požiadavky pri riešení problémov v rôznych oblastiach strojárenskej výroby
Prednosti firmy
Odbornosť personálu

Vyše 25 -ročné praktické skúsenosti pracovníkov firmy z oblasti kusovej strojárenskej výroby
Operatívnosť

Rýchle rozhodnutia s cieľom kvalitne a včasne riešiť problémy zákazníka a prípadným vytvorením konsignačného skladu pre náhradné náradie pružne reagovať na jeho potreby
Efektívnosť

Ponúkame zákazníkovi ekonomicky výhodné riešenie s dôrazom na znižovanie jeho nákladov. Obrábacie centrum - MCV 1000A Power, ISO 50, ktoré firma vlastní, umožňuje vďaka svojej tuhosti znižovať strojné časy pri obrábaní jednotlivých dielov a náradia.
Projekty
Referencie
Kontakt
Ing. Milan Truban
konateľ firmy, obchodno-technické riadenie

tel.: +421 (0) 41 4231 328
mobil: +421 (0) 948 777 385
e-mail: milan.truban@trustacom.sk
František Staník
konateľ firmy, výrobno - personálne riadenie

tel.: +421 (0) 41 4231 328
mobil: +421 (0) 948 777 386
e-mail: frantisek.stanik@trustacom.sk
Adresa spoločnosti
TRUSTACOM, s.r.o.
Kysucký Lieskovec 457
023 34 Kysucký Lieskovec

GPS:
49° 20´ 10.40" S
18° 48´ 35.10" V
Identifikačné údaje
IČO: 44992181
DIČ: 2022894951
IČ DPH: SK 2022894951
Spisová značka:
Okresný súd v Žiline; oddiel: spol. s r.o.
Vložka č.: 51878/L